Kontrola kvaliteta

Kvalitet proizvoda uvijek stavljamo na prvo mjesto
Za nas je kvalitet stalni motivator. Od nabavke sirovina, cijelog lanca opskrbe do krajnjeg tržišta, vodimo kontrolu kvaliteta i procjenu rizika kroz svaku vezu kako bismo formirali strogi sistem kontrole kvaliteta

——Profesionalni QC uređaj——

Visokokvalitetni tečni hromotograf Kjeldahl aparat i druga oprema u našoj laboratoriji.
Strogo u skladu sa nacionalnim standardima za testiranje kako bismo osigurali kvalitet naših proizvoda.

——Profesionalni tim za kontrolu kvaliteta——

Tim za inspekciju kvaliteta nadgleda svaki proizvodni proces pažljivo provjerava učinkovitost CCP točke, aktivno koordinira i rješava probleme s kvalitetom i nikada ne dopušta da nekvalificirani proizvodi istječu iz tvornice.

Proizvodna radionica i sistem upravljanja usklađeni su sa GMP standardima
-Provesti kontrolu kvaliteta celog procesa od sirovina do gotovih proizvoda
- Potpuna evidencija sljedivosti
-Radionica čiste proizvodnje na nivou od 100.000
-Položen više nacionalnih sertifikata kvaliteta